miércoles , 21 abril 2021

PREMIOS INFANTILES FALLES DE VALENCIA 2016

SECCIÓN ESPECIAL

1. Na Jordana
2. Mestre Gozalbo-Comte d´Altea
3. Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals
4. Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano
5. Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite
6. Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal
7. Císcar-Borriana
8. Sueca-Literat Azorín
9. Barri Beteró

Ingenio y Gracia
1. Na Jordana
2. Gayano Lluch-Doctor Marco Merenciano
3. Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

PRIMERA

1. Espartero-Ramón i Cajal
2. Exposició-Misser Mascó
3. Comte Salvatierra-Ciril Amorós
4. Gravador Esteve-Ciril Amorós
5. Jesús-Sant Francesc de Borja
6. Plaça del Mercat
7. Santa Genoveva Torres-A. Tolsá
8. Cuba-Literat Azorín
9. Ceramista Ros-J. M. Mortes Lerma
10. Plaça del Pilar
11. Bisbe Amigó-Conca
12. E. Manuel Maese-Cristóbal Llorens
13. Molinell-Alboraia
14. L´Alguer-E. Rafael Janini

Ingenio y Gracia
1. Espartero-Ramón i Cajal
2. Exposició-Misser Mascó
3. Gravador Esteve-Ciril Amorós

SEGUNDA

1. R. de València-Duc de Calàbria
2. Major-Moraira-Natzaret
3. Ribera-Convent Santa Clara
4. A. Olaechea-Sant Marcel·li
5. Arxiduc Carles-Músic Gomis
6. Sant Vicent-Periodista Azzati
7. Conserva-Berenguer Mallol
8. Mercat de Castella
9. M. Benlliure-Séquia de Tormos
10. Joaquim Costa-Comte d´Altea
11. Lo Rat Penat
12. Burjassot-Pare Carbonell
13. Barraca-Espadà
14. General Barroso-L. Pascual Abad

Ingenio y Gracia
1. Arxiduc Carles-Músic Gomis
2. Joaquim Costa-Comte d´Altea
3. R. de València-Duc de Calàbria

TERCERA

1. S. Maria Micaela-Martí l´Humà
2. Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells
3. Dr. Joan Josep Dómine-Port
4. Ramiro de Maeztu-Els Lleons
5. Santiago Rusiñol-C. de Lumiares
6. Isabel la Catòlica-Ciril Amorós
7. Cuba-Puerto Rico
8. Poeta Alberola-Totana
9. Quart Extramurs-Velàzquez
10. Montortal-Torrefiel
11. R. de Maeztu-Humanista Furió
12. Pintor Maella-França-Menorca
13. Oest
14. Olivereta-Cerdà i Rico
15. Ramón de Rocafull-C. d´Alaquàs

Ingenio y Gracia
1. Dr. Joan Josep Dómine-Port
2. Poeta Alberola-Totana
3. S. Maria Micaela-Martí l´Humà

CUARTA

1. Illes Canàries-Dama d´Elx
2. Barri de Sant Isidre
3. Campanar-Hipòlit Rovira
4. Càdis-Els Centelles
5. I. Canàries-Trafalgar-Samuel Ros
6. Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbà
7. Palleter-Erudit Orellana
8. Ares d´Alpont-Castell de Pop
9. Cristòfol Sorní-Mestre Martín
10. Barri de La Llum
11. Joan d´Aguiló-Gaspar Aguilar
12. F. el Catòlic-Àngel Guimerà
13. Plaça Pintor Segrelles
14. Carrera Malilla. E. J. Benlloch
15. Periodista Gil Sumbiela-Assutzena

Ingenio y Gracia
1. Campanar-Hipòlit Rovira
2. Palleter-Erudit Orellana
3. Barri de Sant Isidre

QUINTA

1. Monestir de Poblet-A. Albiñana
2. Azcàrraga-Ferran el Catòlic
3. Plaça Mercé
4. Cervantes-Pare Jofré
5. Dr. Serrano-Carles Cervera-Clero
6. Plaça Tenda
7. General Pando-Serrano Flores
8. Avda. França-A. Toràn i Olmos
9. M. de Montortal-Berní i Català
10. Plaça del Mercat de Montolivet
11. J. Benavente-Regina Na Germana
12. Lluís Lamarca-Velàzquez
13. Arxiduc Carles-Xiva
14. Llanterna-Na Rovella-B. de Cárcer

Ingenio y Gracia
1. Dr. Serrano-Carles Cervera-Clero
2. Llanterna-Na Rovella-B. de Cárcer
3. P. Espanya-R. i Cajal-P. Benedito

SEXTA

1. P. Salvador Abril-Peris i Valero
2. M. de Montortal-Josep Esteve
3. Espartero-Músic Plasència
4. R. de Cepeda-Llorenç Palmireno
5. S. Vte. de Paül-Clara Campoamor
6. Ruben Darío-Fra Lluís Colomer
7. Primat Reig-Vinaròs
8. Portugal-Fragata
9. Plaça Doctor Collado
10. Plaça Pouet
11. Isaac Peral-Méndez Núñez
12. Peset Aleixandre-Guillem Ferrer
13. València-Teodor Llorente

Ingenio y Gracia

1. S. Vte. de Paül-Clara Campoamor
2. M. de Montortal-Josep Esteve
3. P. Salvador Abril-Peris i Valero

SÉPTIMA

1. Dr. Olóriz-A. Fabián i Fuero
2. Glòria-Felicitat-El Tremolar
3. Antonio Molle-Gregori Gea
4. Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
5. Equador-Alcalde Gurrea
6. Alcàsser-Iàtova
7. P. Salvador Abril-Pere III El Gran
8. Joaquim Costa-Borriana
9. Pare Domènech-Pius XII
10. Sants Just i Pastor-Serradora
11. Sant Pere-Mare de Déu Vallivana
12. Plaça Segòvia-Dr. Tomàs Sala

Ingenio y Gracia
1. Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina
2. Equador-Alcalde Gurrea
3. Sagunt-Sant Guillem

OCTAVA

1. Sant Vicent-Ampar Iturbi
2. Dr. Marañón-Mestre Palau
3. Lleons-Poeta Mas i Ros
4. Peu de la Creu-Joan de Vila-Rasa
5. Baró de S. Petrillo-Leonor Jovani
6. Sapadors-Vicent Lleó
7. Plaça Lope de Vega
8. Llibertat-Teodor Llorente
9. Nador-Miraculosa
10. Av. Burjassot-Joaquim Ballester
11. Barri de Sant Josep

Ingenio y Gracia
1. San Vicent-Ampar Iturbi
2. Llibertat-Teodor Llorente
3. Carrera Malilla-Illa Cabrera

NOVENA

1. Ferros-Joan Baptista Perales
2. Sant Rafael-Anton Martín
3. Quart-Palomar
4. Castelló-Segorb
5. Tres Forques-Conca-P. Galdós
6. M. de Déu Cabeça-J. M. Mortes L.
7. Reina-Vicent Guillot
8. Tribunal de les Aigües
9. Peris i Valero-Cuba

Ingenio y Gracia
1. Mercat de Russafa
2. Ferros-Joan Baptista Perales
3. Tarongers-Univ. Politècnica

DÉCIMA

1. Regne de València-Ciscar
2. Pelai-Matemàtic Marzal
3. M. de Lozoya-P. Cervera i Grifol
4. Rubén Vela-Doctor Waksman
5. Mestre Rodrigo-General Avilés
6. Barri Quint-Pizarro
7. Polo i Peyrolón-Ciutat de Mula
8. Ciutat de l´Artista Faller

Ingenio y Gracia
1. Ripalda-Beneficència-S. Ramon
2. Pelai-Matemàtic Marzal
3. Nort-Doctor Zamenhoff

UNDÉCIMA

1. C. de Barcelona-T. i c. de Montcada
2. La Vall de Laguar-Pare Ferris
3. Iecla-Cardenal Benlloch
4. Costa i Borràs-Agostina d´Aragó
5. La Plata-General Urrutia
6. Camí de Montcada-P. Jacomart
7. Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil
8. Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros

Ingenio y Gracia
1. Reina-Pau-Sant Vicent
2. Músic Espí-Gravador Fabregat
3. Càdis-Literat Azorín

DUODÉCIMA

1. Blanqueries
2. Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag
3. En Plom-Guillem de Castro
4. Mestre Bellver-Marià Ribera
5. S. C. de Tenerife-Àngel l´Alcàsser
6. Luz Casanova-Pare Espasa
7. Ripalda-Soguers
8. Escalante-Marina

Ingenio y Gracia
1. Blanqueries
2. Luz Casanova-Pare Espasa
3. Càdis-Retor Femenia-Puerto Rico

DECIMOTERCERA

1. Mestre Aguilar-Maties Perelló
2. Poeta Asins-Alegret-Puçol
3. Dr. Sanchis Bergón-Túria
4. Plaça García Morato-Iecla
5. Poeta Altet-Benicarló
6. Regne de València-Sant Valer
7. Daroca-Pare Viñas
8. Giorgeta-Roís de Corella

Ingenio y Gracia
1. Mestre Aguilar-Maties Perelló
2. Sant Joan Bosco-Duc de Mandas
3. Mossen Josep Cuenca-Pinedo

DECIMOCUARTA

1. Plaça Poble-Sant Roc
2. Plaça Sant Joan
3. Plaça Àngel
4. Plaça Hondures
5. Maties Perello-Lluís Santangel
6. Dalt-Sant Tomàs
7. F. Galán García Hdez.-Primavera
8. Veneçuela-Agustí Sales

Ingenio y Gracia
1. Humanista Mariner-Manuel Simó
2. General Barroso-Calvo Acacio
3. Pintor Pasqual Capuz-Fontanars

DECIMOQUINTA

1. Plaça Moreria
2. Plaça Rojas Clemente
3. Baró de Patraix-Conca
4. Lepanto-En Joan d´Àustria
5. Enginyer Josep Sirera-Pío IX
6. Manuel Arnau-La Creu Coberta
7. Ferran el Catòlic-Erudit Orellana
8. Plaça Negret

Ingenio y Gracia
1. Manuel Arnau-La Creu Coberta
2. Lepanto-En Joan d´Àustria
3. Plaça Moreria

DECIMOSEXTA

1. Corretgeria-Bany dels Pavesos
2. Mare de Déu de la Fontsanta
3. Gral. Llorens-Dr. M. Merenciano
4. Pere Cabanes-Comte Lumiares
5. M. Arambul Sanz-Campanar
6. Poeta Emili Baró-Enric Ginesta
7. Vivons-Romeu de Corbera
8. Vil·lanova de Castelló-H. Galán

Ingenio y Gracia
1. Borrull-Túria
2. Borrull-Socors
3. Àngel de l´Alcàsser-Josep Mestre

DECIMOSÉPTIMA

1. Pius XII-Jaume Roig
2. Pl. Vicent Castell Maíques
3. Vall d´Albaida-Canal de Navarrés
4. Poetes Anònims-Real de Gandia
5. Barri Mont de Pietat
6. E. García Mas-Pto. de Santa María
7. Salvador Giner-Gregorio Gea
8. Guillem Sorolla-Recaredo

Ingenio y Gracia
1. Poetes Anònims-Real de Gandia
2. Guillem Sorolla-Recaredo
3. Màlaga-Doctor Montoro

DECIMOCTAVA

1. Escalante-Empar Guillén
2. Pare Lluís Navarro-Remunta
3. J. B. Vives-S. Ferrandis Luna
4. Plaça Mossén Milà
5. Cedre-Explorador Andrés
6. Hort de Sant Valer-La Plata
7. L´Alcota-Sagunt
8. Pl. Universitat Vella-Patriarca
9. Pintor Domingo-Guillem de Castro

Ingenio y Gracia
1. Pare Lluís Navarro-Remunta
2. Escalante-Empar Guillén
3. Cedre-Explorador Andrés

EXPERIMENTALES

Premio de Falla
1. Ripalda-Beneficència-S. Ramon
2. Borrull-Socors
3. Tarongers-Univ. Politècnica
Mención a la Falla
1. Jesús Morante i Borràs-Caminot
2. Màlaga-Dr. Montoro

Te puede interesar...

El Gremio de Artistas conmemora el Día de la Plantà

El Maestro Mayor del Gremio, Joaquín Rubio, ha leído en la plaza del Ayuntamiento un manifiesto de apoyo a los agremiados, a foguerers y barraquers, y a quienes han padecido las consecuencias del COVID-19.

Infogueres.es utiliza cookies. Puedes ver aquí nuestra política de cookies.    Ver Política de cookies
Privacidad
A %d blogueros les gusta esto: